Bible word box വചനപ്പെട്ടി

What is bible word box ? വചനപ്പെട്ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ?

തിരുവചനങ്ങൾ സുവിശേഷ വാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ പെട്ടി . The holy bible word box.

നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുവിശേഷ വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പെട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം പോലെയും നമ്മുടെ പഠന മേശയിലും,പ്രാർത്ഥന മുറികളിലും സ്വന്തമായും നമ്മൾ സൂകിഷിച്ചു വെക്കുന്നു .

ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ, സംരകഹാന വചനങ്ങൾ ,തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങൾ മാറ്റി തരുന്ന വാക്യങ്ങൾ,അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ മനസിൽ,ഹൃദയത്തിൽ,പ്രവർത്തനനമേഖലയിൽ എല്ലാം നമുക്കു ചേർത്ത് വെക്കാൻ ദൈവവചനങ്ങൾ.

Different languages of Bible word box

പല ഭാഷകളിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്. Order Online bible word box shipping all over India

വചനപ്പെട്ടി

Daily Blessings Box – Bible Verses
Malayalam
English
Hindi
Tamil

Read more : Bible Words Verses Vachana Petty (വചനപ്പെട്ടി) How to use bible word box

  • Start your day by choosing a verse from your Bible word box Vachana Petty and reading it over your breakfast.
  • Keep a Bible word box in your car so that you can read a verse while you’re commuting or waiting in traffic.
  • Put a Bible word box on your desk at work so that you can read a verse when you need a break or encouragement.

Bible The holy bible available online. all languages of bible POC BIble Catholic version, Peshitha bible,pocket bible,English bible Goodnews bible,religious articles, prayer articles, church articles,devotional items all are under one roof www.kingnqueenz.com shipping all over India